Medlemskap

Medlem i Svenska Pianopedagogiförbundet (EPTA)

Medlem av styrelsen för Sofia Albertinas Klubb (SAK) för makar till Svenska Utrikesdepartementets diplomater (2010-2015)

Medlem i föreningen “Talangskolan” vid Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm (2010-2016)

Ordförande av International Women’s Club  IWC i Belgrad (2018-  )