Medlemskap

Medlem i Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA)

Medlem av styrelsen för Sofia Albertinas Klubb (SAK) för makar till svenska Utrikesdepartementet diplomater (2010-2015)

Medlem i föreningen “Talangskolan” vid Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm (2010-2016)

Ordförande av International Women’s Club i Belgrad (2018-  )