ONLINE KONFERENS “PUBLIKUTVECKLING FÖR KLASSISK MUSIK”, BELGRAD, MAJ 2020

PANEL 1

Klemen Hvala

Ulrika Skoog Holmgaard

Marija Karan

Goran Tomka

Diskussion

PANEL 2

David Thyren

Eva Bojner Horwitz

Katarina Mažuran Jurešić

Sabina Hadžibulić

Diskussion

WEBINAR