Konsert av svenskt musik vid tillfälle av svensk nationaldag, Cetinje, Montenegros Kulturministeriet